NAVIGATIE

Indien u de foutmelding 'Warning: Failed to move file:" krijgt bij bijvoorbeeld het uploaden van een plaatje, een mp3 of mp4 of bij het installeren van een extensie (zoals een component, modules of plugins) dan ligt dat meestal aan het feit dat een folder verkeerde rechten heeft op de server.